Цэнтр сістэмнага аналізу і стратэгічных даследаванняў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі i кафедра эканомiцы i кiравання УА Iнстытут прадпрынiмальнiцкай дзейнасцi працягваюць даследаванне

ПРАЦЯГ ДАСЛЕДАВАННЯ.

ДОСВЕД НАШЫХ ПАРТНЕРАЎ- ТЭХНАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ САЦЫЯЛЬНАГА КІРАВАННЯ Ў ІНФАРМАЦЫЙНУЮ ЭПОХУ.

ТЭХНАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ САЦЫЯЛЬНАГА КІРАВАННЯ Ў ІНФАРМАЦЫЙНУЮ ЭПОХУ: ДОСВЕД КІТАЙСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ

Голубеў Сяргей Рыгоравiч

Прафесар, доктар эканамiчных навук, галоўны навуковы супрацоўнiк Цэнтра сістэмнага аналізу і стратэгічных даследаванняў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск, Беларусь, E-mail: golubev_sergei@tut.by

Пуплiкаў Сяргей Iванавiч

Загадчык кафедры эканомiцы i кiравання УА Iнстытут прадпрынiмальнiцкай дзейнасцi , кандыдат эканамiчных навук, дацент, вул. Серафiмовiча, 11, 220033, г. Мінск, Беларусь, E-mail: Dekan402@gmail.com

Сугак Вадзiм Канстанцiнавiч

Загадчык сектара Цэнтра сістэмнага аналізу і стратэгічных даследаванняў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск, Беларусь, E-mail: post@sugakvadim.com

Аннатацыя: Разглядаюцца тэхналагічныя аспекты сістэмы грамадскага даверу ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы. Вывучаюцца адрозненні ва ўспрыманні сістэмы грамадскага даверу жыхарамі краін Захаду і грамадзянамi Кітаю. Асобна аналізуецца функцыянаванне сістэмы грамадскага даверу ў экстрэмальных умовах.

Ключавыя словы: Кітайская Народная Рэспубліка; сістэма грамадскага даверу; сацыяльны рэйтынг.