Публикации

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА

Адрес: 220033, г. Минск, ул. Серафимовича, 11, каб. 506
Address: 220033, Minsk, Serafimovicha Str., 11, room 506
Тел./Tel. +375 17 385 96 59
e-mail: uoipdkafmm@gmail.com